Gyllenvägen 1, 864 41 Stöde
info@sockenbolaget.nu 0691-10225 Teckna försäkring

Välkommen till Stöde Sockens Försäkringsbolag!

Vi erbjuder försäkring till dig som bor i Villa, Lägenhet, Fritidshus eller Bostadsrätt. Vi erbjuder även försäkring för dig som äger en Gård eller Skog.

Försäkring för alla i Sundsvalls kommun

Stöde Sockens Försäkringsbolag är ett ömsesidigt försäkringsbolag som ägs av sina försäkringstagare.
Bolaget bildades år 1860 och har sedan dess varit verksamt framför allt i gamla Stöde kommun men från och med 2001 i hela Sundsvalls Kommun.

Villkor och information

Du är försäkrad i Stöde Sockens Försäkringsbolag. Vi i vår tur är återförsäkrade i Länsförsäkringar Västernorrland med vilka vi har ett nära samarbete. I det samarbetet ingår att vi använder Länsförsäkringars villkor. Alla uppgifter längre fram i det här villkoret till adresser, organisationsnummer, telefonnummer och liknande gäller Länsförsäkringars kunder. 

För dig gäller: Stöde Sockens Försäkringsbolag är försäkringsgivare

Senaste nytt

Här kommer det löpande nyheter, undrar du något kontakta oss.

Välkomna till Bolagsstämman 2024

Våra försäkringar

Vi försäkrar ditt boende oavsett om du bor i lägenhet, villa eller fritidshus.
Dessutom försäkrar vi gårdar och mindre hyresfastigheter.  Äger du skog är du välkommen att försäkra även denna!

Hem, villa, fritidshus

Försäkringen ger dig ett brett ekonomiskt skydd för ditt hem, villa, bostadsrätt eller fritidshus.

Gårdar och Skog

För dig med en lantbrukstaxerad fastighet finns några olika försäkringsalternativ.

Företag, fastighet, förening

Ni är välkomna att kontakta vårt kontor på 0691-10225 för information gällande våra försäkringar för företag, fastighet och föreningar

Skadedjur

Om du har problem med skadedjur som finns inne i din bostad ingår avgiftsfri hjälp med att få bort djuren.

Anmäl skada här

Så snart som möjligt ska du anmäla skadan till oss. Du kan
anmäla skadan via telefon 0691-10225 eller 070-3107112

Rån eller överfall
Rån eller överfall ska polisanmälas. Skada som skett
under transport eller på hotell ska anmälas till transportföretaget eller hotellet. Du måste hjälpa oss i vår skadereglering genom att ge oss möjlighet att besiktiga skadan och lämna oss de kvitton, läkarintyg etc. som vi kan behöva. Släng inte skadade föremål förrän vi har lämnat vårt godkännande till det.

Begränsa skadans omfattning
Om du drabbas av en skada ska du i första hand försöka att
begränsa skadans omfattning, till exempel genom att larma
brandkåren vid brand, stänga huvudkranen vid läckage,
försöka låna plats i grannens frys när din egen går sönder etc. 

Blanketter

Här finns blanketter för skadeanmälan. Använd den blankett som bäst motsvarar din skada. Kom ihåg att skriva under och datera innan du skickar blanketten till oss.

Kontakta oss!

Kontakta oss så berättar vi mer om Stöde Sockens Försäkringsbolag!

Stöde Sockens Försäkringsbolag logga