Gyllenvägen 1, 864 41 Stöde
info@sockenbolaget.nu 0691-10225 Teckna försäkring

Anmäl skada här

Så snart som möjligt ska du anmäla skadan till oss. Du kan
anmäla skadan via telefon 0691-10225 eller 070-3107112

Rån eller överfall
Rån eller överfall ska polisanmälas. Skada som skett
under transport eller på hotell ska anmälas till transportföretaget eller hotellet. Du måste hjälpa oss i vår skadereglering genom att ge oss möjlighet att besiktiga skadan och lämna oss de kvitton, läkarintyg etc. som vi kan behöva. Släng inte skadade föremål förrän vi har lämnat vårt godkännande till det.

Begränsa skadans omfattning
Om du drabbas av en skada ska du i första hand försöka att
begränsa skadans omfattning, till exempel genom att larma
brandkåren vid brand, stänga huvudkranen vid läckage,
försöka låna plats i grannens frys när din egen går sönder etc. 

Blanketter

Här finns blanketter för skadeanmälan. Använd den blankett som bäst motsvarar din skada. Kom ihåg att skriva under och datera innan du skickar blanketten till oss.