Gyllenvägen 1, 864 41 Stöde
info@sockenbolaget.nu 0691-10225 Teckna försäkring

Hem, villa, fritidshus

Informationsbladen innehåller en förenklad beskrivning av de fullständiga villkoren.


Information – Hem


Information – Villa


Information – Fritidshus

Tilläggsförsäkringar

Det finns några valfria tillägg till de ordinarie försäkringarna.

Fullständiga villkor

Kontakta kontoret på telefon 0691-10225 om du vill att vi skickar villkoren i pappersformat.


Villkor – Hem


Villkor – Villa


Villkor – Fritidshus